તમને જાણ કરૂં છૂં…

ઉનાળો ભૂસ્તરોમાંથી
બહાર આવી લટકી રહ્યો છે,
આપણા વાસીપણામાં.
જેવી રીતે સંસ્કૄત નાટ્ય ગૄહમાં
અજાણી બપોરિયું તાંણતી બીલાડી…
અને હમણા જ
પોમ્પી નાટ્યગૄહમાં એસ્પ્રેસો કોફીમાંથી
ઘર કરી ગયેલી વાસમાં
ભીનો માણસ
બારણા વચ્ચે જડેલા peep-holeમાંથી
બાંડી આંખે કરેલો દૄષ્ટીપાતથી
તમને માપે છેઃ
એને સંસ્મૄતિ કહેવાય, પછી નવલિકા.
છતાં આપણે મૂળભૂતના સામ્ય નથી.
આપણે કેટલાય નહિવતથી છેતરાયેલા
( મંદિરવાળા ઘંટારવમાં ઊંઘવાની ચળ ભરેલા.)
પાછળમાં ટૂંકા અને કકરા.
નથી ભૂલી શકતો તમારા તૈલચિત્રો
ફૂટપાથ પર ઊભેલા,
સસ્તા છતાં નવાં
અથવા તરછોડેલા અને ચીંથરેહાલ,
ભીંતે ટેકો કરી ઊભેલી તમારી ચોકઠે જડી still-life,
તમે કેવી રીતે ઈર્ષ્યા કરી શક્શો તડકા વિષે,
જે રીતે એ પ્યાલાની કોર પર ફરી ફરી ફાટી પડે છે…

હિમાંશુનાં કાવ્યો

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: